Exhibition in “Artamoncev” Gallery

Галерия “Артамонцев” и Людмил Георгиев
с удоволствие Ви канят на откриването на

изложба живопис
ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ
от 29 октомври до 17 ноември 2014
Откриването ще се състои на 29 октомври 2014 г., сряда,
от 18.30 часа в галерията на бул. “Витоша” 139.

Настоящата изложба ни представя Людмил Георгиев в неговото поредно амплоа – живописта. Да – живопис… и то каква!? От новите му работи, представени в галерия Артамонцев, лъха непринудена лекота, артистичност, една колкото проста, толкова и изразителна система от линии и цветни зони, в които са изцедени експресивните възможности на боята, положена всякак – с четка, с шпакла или с валяк, къде велатурно, къде пастозно, смесена или чиста, разлята свободно или остъргана деликатно върху платното. Зад тези наглед случайни похвати стои осъзната, търсена организация на картината – смислова, пластична, колоритна, композиционна. Това е плодът на радостта от играта. Това е резултатът от много години ходене и копаене в нивата на изкуството. А краят й не се вижда.

Сърдечни поздрави,
Силвия Артамонцева
Галерия Артамонцев
София 1408 бул. Витоша 139
тел: +359 885 968 085, 02/954 91 95

0 comments on “Exhibition in “Artamoncev” GalleryAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *