Изложба конкурс за специализация в ателиетата на Сите де-з-ар

15.11.-25.11.2010: Изложба конкурс за специализация в ателиетата на Сите де-з-ар (Cite Internationale des Arts) – Париж, Кунстлерхауз – Швандорф, Германия…